team

We are in fact a team whether or not you realize it.

Ashtar Sheran

PrgInstructions HERE
Labels

Sunday, March 24, 2013

Rodon uit Agartha spreekt over zijn Volk 22 maart 2013

Philipp:   Asthar speaks en Rodon

Rodon uit Agartha spreekt over zijn Volk    22 maart 2013Ashtar:  Het is een groot genoegen voor me, om weer tegen jullie te spreken. Rodon van Agartha staat naast me en hij wil jullie graag meer vertellen over zijn volk. Daarom geef ik jullie door aan Rodon.

Rodon:  Ik ben Rodon uit Agartha en ik groet jullie van Hart tot Hart -  in onze taal zeggen wij : “Alaoh!”

Dank jullie voor de gelegenheid om jullie meer te kunnen vertellen over mijn volk. We zijn altijd met jullie. We staan jullie bij en we houden van jullie, dus is het een genoegen – en ook een eer – om deze communicatie met jullie te hebben.

De Equinox van maart is geweest en jullie hebben de energieën gevoeld – voor iedereen op de manier die het beste voor ze zijn, en in overeenstemming met hun staat van ontwikkeling. Ten eerste voel je de veranderingen in jezelf, dus ga in je Hart om die veranderingen te ontdekken.Mensen leren nu meer en meer over ons, jullie broeders en zusters van de Binnenste Aarde. We zijn een natie die eonen geleden het binnenste van de Aarde bezocht. Hier zijn we nu “gesetteld” en wachten we totdat jullie op de oppervlakte voldoende vooruit zijn gegaan zodat we ons weer met jullie kunnen verbinden. Die tijd is nu gekomen. 

We weten hoe zeer jullie uitkijken naar deze reünie, maar toch hoe weinig jullie over ons weten. Maar de tijd is gekomen waarop jullie meer leren, omdat het niet langer mogelijk zal zijn om ons bestaan te verbergen onder een omhulsel van cover-ups en geheimen. Het is nu tijd zodat deze waarheid aan de mensheid wordt onthuld.

Jullie zijn niet alleen, niet in het Universum, noch op Gaia. Hier op Gaia horen jullie bij een grotere menselijke familie die verlangt om zich weer met jullie te her-verbinden, alhoewel jullie je eerder niet bewust waren van ons bestaan.

Maar de sluier wordt opgeheven. Wij zullen de eerste contacten met uitgezochte ambassadeurs gaan leggen die onze werelden dichterbij elkaar brengen. Ze zullen jullie dan over ons vertellen, zodat jullie je kunnen voorbereiden voor onze her-verbinding – en die is aanstaande. Zoals we jullie al hebben verteld, houdt Disclosure ook de reünie in met jullie Familie van de Binnenste Aarde.

Dus wie zijn wij? Zoals we tegen jullie hebben gezegd , wij gingen de Binnenste Rijken binnen om de afdaling van de Mensheid in nog dichtere materie te vermijden. Die afscheiding van onze geliefde broeders en zusters op de Buitenste Aarde is heel pijnlijk voor ons geweest.

Maar we hoopten dat op een dag deze naar beneden gaande spiraal van de Mensheid, zou gaan eindigen en dat het terugslippen ertegen zou worden begonnen. En dit is gebeurd, dankzij jullie ontwikkeling. Gefeliciteerd!

We zijn blij dat we jullie meer kunnen vertellen over onszelf en stellen voor dat je jezelf informeert door naar ons te zoeken in jullie geschreven media en jullie zullen dan meer over ons leren.

Er zijn vele dimensionale ingangen naar ons rijk op alle continenten. Maar, ze blijven afgesloten omdat de menselijke energieniveaus zich eerst moeten aanpassen aan de onze voordat we in staat zijn om ons te verenigen.

Het Leven in ons rijk bestaat uit Liefde en Vreugde. Wij hebben een Bron van Licht die ons van licht voorziet en van warmte. Grote zeeën omgeven de landmassa. Onze woningen en gebouwen zijn van een kristallijnen structuur en van een ongelooflijke schoonheid.

Wij ervaren geen stoffelijke dood, zoals jullie die kennen, want we hebben een andere “levenstijd” die vele generaties beslaat. Als de tijd komt voor ons om nieuwe ervaringen te hebben, dan veranderen we gewoon van lichaam.

Wij leven samen in harmonie en in wederzijdse Liefde. Onze partnerschappen zijn gebaseerd op het doel om bij te dragen aan de best mogelijke ontwikkeling voor iedereen. Voor ons is het cruciaal als we een partner kiezen dat onze verbinding heilig is omdat die er is om verder  te gaan en om de ontwikkeling te ondersteunen van ons volk. Alles wordt door Liefde gedragen. Iedere daad, iedere gedachte en alles dat er gebeurt, is gebaseerd op Liefde. Wij kennen geen gevoelens van jaloezie, nijd , problemen, vrees of boosheid.

Als onze lichamen  een energetische aanpassing behoeven, hebben wij onze helende technologieën tot onze beschikking. Dat zijn speciale kamers waarin kristallen vibreren, die licht en geluid uitzenden. Die dienen bijvoorbeeld om onze lichaamsenergie in balans te brengen. Zoals jullie hebben wij chakra’s die we in harmonie en in balans brengen met onze technologieën. Geluid en licht werken als een sleutel die de verbindingen van onze chakra’s in evenwicht brengen. De binnenkomende frequenties maken onze lichamen schoon en brengen evenwicht aan elke mogelijke wanklank.

Jullie zijn al geïnformeerd over deze technologieën en je wilt ze misschien ook gebruiken voor jullie eigen healingsprocessen. Vraag ons dit gewoon en we zullen je hier brengen in jullie slaap cycli – het is ons genoegen om jullie met de healing te helpen en om je chakra’s in balans te brengen.

Jullie moeten het doel begrijpen voor deze healing technologieën die voor je beschikbaar zijn. Ze helpen jullie bij je transformatie maar doen dit niet voor jullie, omdat jullie het zelf zijn die de transformatie uitvoeren. Daarom is het niet mogelijk voor ons of voor jullie Sterrenbroeders en zusters om dit voor je te doen, omdat dit een bemoeienis zou zijn van jullie evolutie en dat is niet toegestaan.

Deze informatie moet in jullie de interesse opwekken voor je Binnenste Aarde Familie. Die moet jullie hart openen en je aanmoedigen naar onze kennismaking, want door dit proces zal onze her-verbinding enorm worden versneld.

Alles is Liefde. Volg je gevoelens en laat de Liefde je dragen, want de dag zal komen waarop je wens om je te her-verbinden met Alles Dat Is, zal worden vervuld.

Wij houden heel veel van jullie en we kijken uit naar onze reünie.

Alaoh

Jullie Broeder Rodon

Channeler Philipp     

Webpage:     ASHTAR through Philipp


 Vertaling: Winny

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

terra galactica


Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN
埋め込み画像 4埋め込み画像 5


Keshe Live Regarding Threats and Science
Project Camelot, March 16, 2014
TRANSCRIPT AVAILABLE HERE

Petition

Full government disclosure of ET presence on Earth

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb


Why this is important

The presence of Extra-terrestrial civilizations on and around Earth has been publicly attested by hundreds of credible first-hand witnesses, including military personnel, astronauts and civil aviation pilots.

It has also been the subject of a global cover-up for more than 60 years, according to testimony from such witnesses, made public through Dr Steven Greer's Disclosure Project and recent documentary, Sirius, as well as through the Citizens' Hearing on Disclosure that took place at the National Press Club in Washington DC in April-May of 2013.

This cover-up, using media disinformation and hoaxes, has kept humanity from open contact with highly-advanced benevolent galactic citizens, capable of interstellar travel faster than the speed of light. In doing so, world leaders have deprived this planet of advanced propulsion and energy technologies that could have completely transformed human civilization by now, to a level of global well-being, connectedness, and environmental health few have yet even dreamed of.

Our planet can only head into deeper crisis under the control of a military-industrial complex and fossil fuel corporations that pull the strings of government to delay alternatives that would see their power crumble, along with a cabal of vested interests.

The open acknowledgement of advanced extra-terrestrial peoples by Earth's governments is the step needed to begin the next chapter for humanity and our planet. Clarity is vital if humanity is to successfully connect with ETs approaching with goodwill, currently not differentiated in media representation from negative entities or possible human agencies using reverse-engineered craft for unknown purposes. Lack of transparency creates confusion and the potential for destructive actions.

Let's take a stand for compassion and freedom NOW, and call on the United Nations and all world governments to step up, acknowledge the truth of benevolent ET contact with Earth, and start engaging openly with our galactic neighbors to heal our world.

RICHARD DOLAN


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES