team

We are in fact a team whether or not you realize it.

Ashtar Sheran

PrgInstructions HERE
Labels

Friday, March 15, 2013

Ashtar Speaks -- 1 March, 2013Ashtar Speaks -- 1 March, 2013

Siz bize iletişimimizde neden bu kadar çok ayrılıklar olduğunu sordunuz. Neden bizim tarafımızdan gelen özellikle zaman mevzuundaki bazı mesaj verileri diğerlerinden daha farklıdır? Lütfen anlayınız ki bizim tarafımızdaki her şey Şimdiki zamanda olmaktadır. Biz sizinle iletişim kurduğumuz zaman kesin olaylar ve onların bir zaman dilimi ile birleşmesi, bizim ilk olarak buluşmak ve ne söyleyeceğimizi ve nasıl söyleyeceğimizi kararlaştırmak şeklinde olmuyor. Hepimiz Bir'iz ve bu yüzden bizler her şeyden önce bir iletişim olarak aynı fikirde olmak zorunda değiliz. İzin verin bunu biraz daha açalım.


Tabiki bizler yakın bir temastayız ve aramızda değişiyoruz. Tabiki bizler gelişmeler üzerine görüşlerimizi değiştirmek için "buluşuyoruz" ama olaylar ve onların zamanlaması için bizler bütünlüğün duruş noktasından en çok gelişmiş potansiyellerle zaman çizelgelerini karşılaştırıyoruz. Bir başka deyişle, biz sadece bir zaman çizgisi hakkında aynı fikirde olmak zorunda değiliz ve hepimizin arasındaki ortak bir anlayışın oluşundan beri bu iletişimin aynı olması gerekmiyor. Ve şimdi işler biz bu kanal aracılığıyla iletişime niyetlendiğimiz zaman daha da yanıltıcı olmaya başlıyor.

Belirli zaman çizelgeleri hakkında iletişim kurmak istemeyen bazı kanallar var ve biz bunu tamamıyla kabul ediyoruz (hatırlayın bizler özgür iradenize her zaman saygı duyarız ve asla bu saygıyı kırmayacağız!). Ayrıca biz sizin şimdiki mevcut evriminiz için zaman çizelgeleri hakkındaki bilgilerin nasıl önemli olduğunu bildiğimizden bunun bazı sorunlara nasıl da yol açtığını kabul ediyoruz. Biz şimdi eğer bir kanal çok belirli zaman çizgileri ya da bütün zaman çizelgeleri hakkında iletişim kurmak istemiyorsa nasıl ilerleyebiliriz? Ama öte yandan insanlık onların zamanla ilgili olan olay ve gelişimleri hakkında bilgilenmek istiyorsa biz ne yapabiliriz? Bizim ikilemimizi görüyor musunuz? 

Böyle bir durumda bizler en kesin olaylara bağlı zaman çizelgelerini betimlemede çok aşırıyız.Biz bu kanal aracılığıyla sizleri ölü tahminlerle tedarik etmiyor ve daha genel bir bakış açısısı kazandırmak yerine bunu sağlamaya çalışmıyoruz ki bu hala çok doğrudur. Bununla biz zaman çizelgeleri hakkında ihtiyaç duyulan  ve bizim birçok kanalımızın özgür iradelerini dengeye getirmeye çalışıyoruz. Eğer siz "ısrar eder" ve bu kanaldan tekrar tekrar size zaman çizelgeleri hakkında daha kesin bilgilerle bunu sağlamasını isterseniz bizler bu kanal ile o bilgileri veremeyiz ve onun özgür iradesine saygı duyarız. Ve tabi sizler de duymalısınız.

Biz sizi şaşırtmak istemiyoruz ve hayal kırıklığına uğratmayacağız. Gelişiminiz Kalbimize azizliktir ve biz sizin bizi bir ve tek doğru olan hepimizin Bir olduğunu anladığınızı görmeyi bekleyemiyoruz. İzin verin geleşmeler -bununla biz sadece İfşa üzerine odaklanmıyoruz- aksın ve bunun önümüzdeki kısacık zamanda sizi nereye götüreceğine baksın.

Büyük bir Sevgi ile
Kardeşiniz Ashtar.


Channeller: Philipp

Webpage: Ashtar through Philipp

Çeviri: SoulMATES

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

terra galactica


Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN
埋め込み画像 4埋め込み画像 5


Keshe Live Regarding Threats and Science
Project Camelot, March 16, 2014
TRANSCRIPT AVAILABLE HERE

Petition

Full government disclosure of ET presence on Earth

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb


Why this is important

The presence of Extra-terrestrial civilizations on and around Earth has been publicly attested by hundreds of credible first-hand witnesses, including military personnel, astronauts and civil aviation pilots.

It has also been the subject of a global cover-up for more than 60 years, according to testimony from such witnesses, made public through Dr Steven Greer's Disclosure Project and recent documentary, Sirius, as well as through the Citizens' Hearing on Disclosure that took place at the National Press Club in Washington DC in April-May of 2013.

This cover-up, using media disinformation and hoaxes, has kept humanity from open contact with highly-advanced benevolent galactic citizens, capable of interstellar travel faster than the speed of light. In doing so, world leaders have deprived this planet of advanced propulsion and energy technologies that could have completely transformed human civilization by now, to a level of global well-being, connectedness, and environmental health few have yet even dreamed of.

Our planet can only head into deeper crisis under the control of a military-industrial complex and fossil fuel corporations that pull the strings of government to delay alternatives that would see their power crumble, along with a cabal of vested interests.

The open acknowledgement of advanced extra-terrestrial peoples by Earth's governments is the step needed to begin the next chapter for humanity and our planet. Clarity is vital if humanity is to successfully connect with ETs approaching with goodwill, currently not differentiated in media representation from negative entities or possible human agencies using reverse-engineered craft for unknown purposes. Lack of transparency creates confusion and the potential for destructive actions.

Let's take a stand for compassion and freedom NOW, and call on the United Nations and all world governments to step up, acknowledge the truth of benevolent ET contact with Earth, and start engaging openly with our galactic neighbors to heal our world.

RICHARD DOLAN


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES