team

We are in fact a team whether or not you realize it.

Ashtar Sheran

PrgInstructions HERE
Labels

Sunday, March 17, 2013

Ashtar / 2013. március 11.
Ashtar / 2013. március 11.

Szívmunkátok a feltétele a fejlődéseteknek, különösképp az új technológiák bevezetésének

Ma egy kicsit szeretnénk elmélyíteni az interakciónk témáját. Különösen az új technológiákat illetően és azok bevezetéséhez szükséges feltételek tisztázását.

Nagyon is megértjük, hogy annyira érdeklődtök az életmódunk, különösen a technológiáink iránt. Tudjuk, hogy fúrja az oldalatokat a kíváncsiság, hogy minél többet megtudhassatok a családotokról. Kérünk benneteket higgyetek nekünk, amikor azt mondjuk, mi mennyire megértjük ezt és most szeretnénk ezt a tudásszomjat csillapítani. 

De értésetek meg azt is, hogy amikor szeretetteljesen felhívjuk figyelmeteket, hogy Jelen pillanatban, amikor egyre több információ birtokába kerültök, inkább az a célunk, hogy motiváljunk benneteket, hogy a találkozásunk mielőbb megtörténhessen. Szeretettel és fáradhatatlanul felhívnánk a figyelmeteket, hogy minden alapja, aminek kívül létre kell jönnie, az a ti szívmunkátokon [belső munkátokon] nyugszik. Ott kezdődik minden. Csak ez után az előmunkálat után válik egyáltalán lehetségessé, hogy fejlett technológiákat használjatok. Engedjétek meg, hogy ezt közelebbről is elmagyarázzuk:

Ha ti általunk, technológiákkal kapcsolatos információkat kaptok, az mindig egy kétélű kard. Egyrészt felemelnek benneteket ezek az információk, de nagyon gyakran az ellentettje is bekövetkezik. Felmerülhet bennetek a kérdés, miért nem adjuk ki a technológiát? Miért nem érkezett még meg? Miért tart olyan sokáig, amíg végre élvezhetnénk ezeknek a technológiánknak az előnyeit? Ezeknek az érzéseknek az alapja a félelem, hogy a fejlődés egyáltalán nem halad előre vagy nem olyan ütemben, mint az kívánatos volna. De biztosíthatunk benneteket, a technológiák készen állnak és használni is fogjátok őket. De az időpont, amikor ez bekövetkezhet, tőletek függ. A ti rezgésszintetek dönt, mikor használhatjátok ezeket a technológiákat.

A mi technológiáink bevezetése a ti fejlődésetekkel párhuzamosan kerül bevezetésre, a ti rezgésszinteteknek megfelelő Felemelésetekre. Minél erősebben vagytok Fénnyel telítve, annál fejlettebb technológiát tudtok használni. A teleportáció, a replikátorok és mindenek előtt a különböző szállítási eszközök, melyek a legrövidebb idő alatt elvihetnek bárhová a világban, egy magas energetikai rezgésszintet kíván meg az eszköz használójától. Ezt a rezgésszintet még nem értétek el, ezért ezeket a technológiák (még) nem kerülhetnek bevezetésre. De már sokat tudtok a rátok váró dolgokról és ezek rendelkezésetekre is fognak állni. Csak ezeket a dolgokat nem „szállíthatjuk le” addig, amíg fel nem emelitek magatokat.

Az átmeneti időszakban, míg teljes kapcsolatban nem állhatunk veletek, általatok kerülnek bevezetésre az új technológiák. Ezzel azt szeretnénk mondani, hogy ti magatok is képessé váltok az új technológiák létrehozására. Ezek a technológiák nagyban megkönnyítik életeteteket és támogatni fognak a felemelkedésetekben. Ebben támogatni fogunk benneteket, oly módon, hogy a fejlesztő kutatókat ötletekkel inspiráljuk és tudat alatt támogatjuk ezen ötleteik megvalósításában. Ez kiemelten a szabad felhasználású ingyenes energiára érvényes, mely gyorsan leváltja majd a fosszilis anyagokon alapuló technológiát.
A rezgésszintnek megfelelő emelkedését, mint az új technológiák használatának feltételét, a beáramló Fény lényegében támogatja. De szívetek a kapcsoló központ, mely a beáramló Fényt befogadja és feldolgozza. Ezért olyan fontos, hogy a szívetek középpontjában tartózkodjatok és hogy ne hagyjátok magatokat eltéríteni a benneteket körülvevő problémák miatt. Tisztában vagyunk vele, milyen nehéz ez, mivel a ti szemszögetekből nézve a 3. dimenziós világ még jelen van és gyakran megfeledkeztek róla, hogy az csupán egy illúzió. Ha folyamatosan emlékeztetitek magatokat, hogy amit most megtapasztaltok, az csupán ennek az illúziónak a része, mely most a feloldás [átalakulás] állapotában van, akkor nagyban segítitek a szívmunkátokat. A ti döntésetek, hogy milyen gyorsan oldódik fel a 3. dimenzió, amit már gyakorta üzentünk nektek, csak ti vagytok képesek az általatok létrehozott illúziót feloldani.

Így továbbra is szeretetteljesen emlékeztetünk benneteket a tulajdonképpeni és legfontosabb feladatotokra ebben az időszakban: összpontosítsatok a szívetekre. A haladásotok és az új technológiák bevezetésének kulcsa a szívetekben rejlik. Ezen a munkán keresztül magatokhoz vonzotok minden Fényteljes dolgot. Járjatok ezen az úton és a lehető leggyorsabban éritek el a célotokat.

Szemléljétek meg pontosan a csatornázásokat, amik eljutnak hozzátok. Felismeritek a mintát, melyet mindegyik magában hordoz? Felismeritek, hogy a Most pillanatában minden üzenet a szívmunkát helyezi a középpontba, ami az újraegyesülésünk alapját képezi? Megkaptok hozzá minden segítséget, hogy elérjétek ezt a célt. Ehhez rendelkezésetekre áll a legnagyobb lehetőséggel bíró időablak (Megjegyzés: a 9 hónapos periódusra utal, ami 2013. szeptember 22-ével zárul). A Mostban úgy látjuk, hogy ez az időablak úgy fejlődik, ahogyan mi ezt kommunikáltuk felétek. Ezért ne engedjétek el a fókuszpontotokat. Helyezkedjetek szívetek középpontjába és minden vágyaitok szerint alakul.

Szeretettel:
Fivéretek Ashtar

Csatornázta: Philipp


Forrás: http://wirsindeins.wordpress.com/2013/03/15/ashtar-sprich-eure-herzensarbeit-ist-die-voraussetzung-fur-euer-fortkommen-und-ganz-besonders-fur-die-einfuhrung-neuer-technologien/

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

terra galactica


Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN
埋め込み画像 4埋め込み画像 5


Keshe Live Regarding Threats and Science
Project Camelot, March 16, 2014
TRANSCRIPT AVAILABLE HERE

Petition

Full government disclosure of ET presence on Earth

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb


Why this is important

The presence of Extra-terrestrial civilizations on and around Earth has been publicly attested by hundreds of credible first-hand witnesses, including military personnel, astronauts and civil aviation pilots.

It has also been the subject of a global cover-up for more than 60 years, according to testimony from such witnesses, made public through Dr Steven Greer's Disclosure Project and recent documentary, Sirius, as well as through the Citizens' Hearing on Disclosure that took place at the National Press Club in Washington DC in April-May of 2013.

This cover-up, using media disinformation and hoaxes, has kept humanity from open contact with highly-advanced benevolent galactic citizens, capable of interstellar travel faster than the speed of light. In doing so, world leaders have deprived this planet of advanced propulsion and energy technologies that could have completely transformed human civilization by now, to a level of global well-being, connectedness, and environmental health few have yet even dreamed of.

Our planet can only head into deeper crisis under the control of a military-industrial complex and fossil fuel corporations that pull the strings of government to delay alternatives that would see their power crumble, along with a cabal of vested interests.

The open acknowledgement of advanced extra-terrestrial peoples by Earth's governments is the step needed to begin the next chapter for humanity and our planet. Clarity is vital if humanity is to successfully connect with ETs approaching with goodwill, currently not differentiated in media representation from negative entities or possible human agencies using reverse-engineered craft for unknown purposes. Lack of transparency creates confusion and the potential for destructive actions.

Let's take a stand for compassion and freedom NOW, and call on the United Nations and all world governments to step up, acknowledge the truth of benevolent ET contact with Earth, and start engaging openly with our galactic neighbors to heal our world.

RICHARD DOLAN


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES