team

We are in fact a team whether or not you realize it.

Ashtar Sheran

PrgInstructions HERE
Labels

Wednesday, March 6, 2013

03:03:2013 -- Ashtar talar – ”lägg in en meditation i dina dagliga rutiner”


Ashtar genom Philipp

Swedish flag butterfly flying, isolated on white background Stock Photo - 12874758Ashtar talar – ”lägg in en meditation i dina dagliga rutiner”

Du lägger ner så mycket ansträngning i dina meditationsövningar för att distrahera dig från ditt ego/sinne och att koppla in dig till ditt hjärtcenter. Du strävar efter att låta frid och lugn flöda genom dig. Vi påminner dig ständigt om att i dessa faser när du är djupt inkopplad med ditt hjärtcenter så är du uppriktigt och medvetet förenad med allting som är, och särskilt med oss, din Ljusfamilj. Med det menar vi inte att du bara genom att utföra dessa praktiseringar kan koppla in dig själv och kommunicera med oss. I själva verket vill vi uppmuntra dig till att lägga in dina meditationer i din daliga rutin, som en ständig vana. Genom att göra det kommer du att dra nytta av flera positiva konsekvenser. Låt oss förklara.


Som vi har sagt i början av detta meddelande, och låt oss repetera det, för det är viktigt, så har du som mål i dina meditationer att ”smälta” in i ditt hjärtas centrum och fokusera din medvetenhet på detta hellre än att stanna i ditt sinne. Du vet att ditt hjärtas utrymme är ditt Sanna Jag och, låt oss säga så här, det är ditt ”kontrollcenter”. Det är din koppling till allting som är och därför till hela din Ljusfamilj. Dessutom är det ditt hjärtcentrum som ger det möjligt för dig att assimilera energin från det här meddelandet och att filtrera det.

Oavsett vad ditt ego/sinne säger till dig så är ditt heliga hjärtutrymme din garanti för kvalitén och noggrannheten i varje kanaliserat budskap. Vi skulle vilja uppmuntra dig till att införliva dessa kopplingar till ditt ”kontrollcentrum” lite oftare i ditt lagliga liv, utan att behöva dra dig tillbaka till ett tyst rum och följa en viss meditationsritual. Och detta är ganska enkelt, för det spelar ingen roll var du är någonstans, du kan alltid koppla in dig till ditt hjärta. Hur fungerar detta?

Om du följer din dagliga rutin, försök då att några gånger på dagen stoppa upp en kort stund. Om vi säger ”kort stund” så menar vi det i ert vanliga språk. En stund på några sekunder i er tid är redan det tillräckligt. Fokusera dig själv på en punkt i din omgivning, helst på en plats i naturen, såsom t ex ett träd eller en blomma. Om du inte har en sådan punkt att fokusera på så räcker det att bara fokusera på himlen och kanske ett vackert moln.

Ta några djupa andetag och låt din andning vandra ner i ditt hjärtcentrum. Känn hur ditt hjärta vidgar sig. Föreställ dig hur din andedräkt aktiverar en gyllene ljusboll i ditt hjärta. Föreställ dig sedan hur denna gyllene ljusboll strålar ut ur ditt hjärta och omsluter hela kroppen. Känn hur ljuset omsluter och renar dig. Genom detta stöder du inte bara ditt välbefinnande utan dessutom ansluter du medvetet dig själv till dina Ljusbröder och Ljussystrar.

Det är din strålning, din stråle av ljus, som sänder oss fröjd och ren glädje, som gör att vi kan ansluta våra energier till dina. Stråla så mycket du kan och vi kommer närmare och närmare dig och er alla, vår Ljusfamilj.

Din Broder Ashtar!

Channeller: Philipp

Webplatsen: ASHTAR genom Philipp


Översättning Gertie Dahlberg.

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

terra galactica


Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN
埋め込み画像 4埋め込み画像 5


Keshe Live Regarding Threats and Science
Project Camelot, March 16, 2014
TRANSCRIPT AVAILABLE HERE

Petition

Full government disclosure of ET presence on Earth

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb


Why this is important

The presence of Extra-terrestrial civilizations on and around Earth has been publicly attested by hundreds of credible first-hand witnesses, including military personnel, astronauts and civil aviation pilots.

It has also been the subject of a global cover-up for more than 60 years, according to testimony from such witnesses, made public through Dr Steven Greer's Disclosure Project and recent documentary, Sirius, as well as through the Citizens' Hearing on Disclosure that took place at the National Press Club in Washington DC in April-May of 2013.

This cover-up, using media disinformation and hoaxes, has kept humanity from open contact with highly-advanced benevolent galactic citizens, capable of interstellar travel faster than the speed of light. In doing so, world leaders have deprived this planet of advanced propulsion and energy technologies that could have completely transformed human civilization by now, to a level of global well-being, connectedness, and environmental health few have yet even dreamed of.

Our planet can only head into deeper crisis under the control of a military-industrial complex and fossil fuel corporations that pull the strings of government to delay alternatives that would see their power crumble, along with a cabal of vested interests.

The open acknowledgement of advanced extra-terrestrial peoples by Earth's governments is the step needed to begin the next chapter for humanity and our planet. Clarity is vital if humanity is to successfully connect with ETs approaching with goodwill, currently not differentiated in media representation from negative entities or possible human agencies using reverse-engineered craft for unknown purposes. Lack of transparency creates confusion and the potential for destructive actions.

Let's take a stand for compassion and freedom NOW, and call on the United Nations and all world governments to step up, acknowledge the truth of benevolent ET contact with Earth, and start engaging openly with our galactic neighbors to heal our world.

RICHARD DOLAN


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES