team

We are in fact a team whether or not you realize it.

Ashtar Sheran

PrgInstructions HERE
Labels

Monday, March 4, 2013

01:03:2013 - Nederlands - Ashtar


ASHTAR TALKS through Philipp

1 maart 2013

Jullie hebben ons gevraagd waarom er zoveel discrepanties zitten in onze communicaties naar jullie toe.  Waarom sommige boodschappen aan onze kant meer precies zijn dan andere, specifiek met betrekking tot tijdgegevens? Begrijp alsjeblieft dat vanaf onze kant alles in het Nu moment gebeurt. Als wij bepaalde gebeurtenissen naar jullie communiceren en die verbinden met een time frame is het niet zo dat we eerst in een vergadering moeten gaan zitten om vast te stellen wat we communiceren en hoe we dat gaan doen. Wij zijn allen een en daarom hoeven we van tevoren niet in te stemmen voor een communicatie.


Natuurlijk hebben wij een nauw contact en wisselen we tussen elkaar uit. Natuurlijk “ontmoeten” wij elkaar om onze inzichten uit te wisselen over ontwikkelingen maar voor gebeurtenissen en hun timing bekijken we de timeline met het meest ontwikkelde potentieel vanuit het standpunt van eenheid. Met andere woorden gezegd: we hoeven niet in te stemmen met een specifieke timeline en de communicatie erover, daar er een algemeen begrijpen ervan is tussen ons allemaal. En nu worden de dingen lastiger als we dit door onze kanalen heen willen communiceren.

Er zijn enkele kanalen die geen specifieke timelines willen communiceren, en we accepteren dit volledig(denk er aan, wij eren altijd jullie vrije wil en zullen dat nooit breken!) Alhoewel we dit accepteren, brengt het soms problemen aan onze kant daar we begrijpen hoe belangrijk informatie over timelines voor jullie zijn in je huidige staat van evolutie. Hoe gaan we nu verder als een kanaal geen te specifiek timelines wil communiceren of helemaal geen timelines, maar dat de mensheid aan de andere kant wel wil worden geïnformeerd over gebeurtenissen en hun vroegtijdige ontwikkeling? Zien jullie ons dilemma?

In zulke gevallen zijn we overdadiger met het beschrijven van timelines die verbonden zijn aan bepaalde gebeurtenissen. We voorzien jullie niet via dit kanaal van precieze voorspellingen en in plaats daarvan proberen we de behoefte aan een meer algemeen overzicht te handhaven alhoewel dat nog heel accuraat is. Hierdoor proberen we een evenwicht te bewaren tussen de noodzaak voor informatie van timelines en de vrije wil van ons kanaal. Zelfs als jullie “hardnekkig” volhouden en het kanaal steeds weer vragen om je te voorzien van preciezere informatie over timelines, dan zijn we nog niet in staat om die te geven door dat kanaal heen en eren zijn vrije wil. En dat zouden jullie ook moeten doen.

Wij willen jullie niet desoriënteren en we zullen jullie niet teleurstellen. Jullie ontwikkeling is heel kostbaar in ons hart en we kunnen bijna niet meer wachten dat jullie de ene en enige waarheid begrijpen dat wij allen een zijn. Laat de ontwikkelingen lopen, en hierbij richten we ons niet alleen op disclosure alleen, en laten we zien waar ze jullie brengen in de volgende korte tijd voor je.

Met zo heel veel liefde
Jullie broeder Ashtar


                                  
Channeller: Philipp

Opmerking van de channeler en over de channeler:  Ik had mijn ups en downs en nog nadat Ashtar bij me kwam, ongeveer tien dagen geleden en me vroeg om hem te channelen, vraag ik hem ongeveer tien keer per dag of dit echt is of is het alleen mijn fantasie. Laat je hart je leiden als je deze boodschap leest en beslis dan voor jezelf. Namasté, Philipp.


Webpage:ASHTAR TALKS  

Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

terra galactica


Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN
埋め込み画像 4埋め込み画像 5


Keshe Live Regarding Threats and Science
Project Camelot, March 16, 2014
TRANSCRIPT AVAILABLE HERE

Petition

Full government disclosure of ET presence on Earth

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb


Why this is important

The presence of Extra-terrestrial civilizations on and around Earth has been publicly attested by hundreds of credible first-hand witnesses, including military personnel, astronauts and civil aviation pilots.

It has also been the subject of a global cover-up for more than 60 years, according to testimony from such witnesses, made public through Dr Steven Greer's Disclosure Project and recent documentary, Sirius, as well as through the Citizens' Hearing on Disclosure that took place at the National Press Club in Washington DC in April-May of 2013.

This cover-up, using media disinformation and hoaxes, has kept humanity from open contact with highly-advanced benevolent galactic citizens, capable of interstellar travel faster than the speed of light. In doing so, world leaders have deprived this planet of advanced propulsion and energy technologies that could have completely transformed human civilization by now, to a level of global well-being, connectedness, and environmental health few have yet even dreamed of.

Our planet can only head into deeper crisis under the control of a military-industrial complex and fossil fuel corporations that pull the strings of government to delay alternatives that would see their power crumble, along with a cabal of vested interests.

The open acknowledgement of advanced extra-terrestrial peoples by Earth's governments is the step needed to begin the next chapter for humanity and our planet. Clarity is vital if humanity is to successfully connect with ETs approaching with goodwill, currently not differentiated in media representation from negative entities or possible human agencies using reverse-engineered craft for unknown purposes. Lack of transparency creates confusion and the potential for destructive actions.

Let's take a stand for compassion and freedom NOW, and call on the United Nations and all world governments to step up, acknowledge the truth of benevolent ET contact with Earth, and start engaging openly with our galactic neighbors to heal our world.

RICHARD DOLAN


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES